top of page
5.png

TIP ETİĞİ ve İNSAN HAKLARI PİLLARI

İnsan haklarının ortak bir anlayış olduğu ve tıbbın en yüksek etik değerlerle uygulandığı bir Avrupa ve Türkiye hedefler.  İnsan hakları savunuculuğunun ve tıp etiğinin hekimlik mesleği için önemini tasvir eder.Tıp öğrencilerini toplum içinde insan haklarını yüceltmeye ve savunmaya teşvik eder; sağlıkta etik değerler ve kavramlar hakkında farkındalık yaratmayı ve herkes için sağlık hizmetlerine adil ve eşit erişimi savunmayı amaçlar.

Tıp Etiği ve İnsan Hakları Ulusal Pillar Direktörü

Hedefler

  • Etik kuralların tıp eğitimi müfredatına entegre edilmesini sağlamak,

  • Tıp etiği ve insan hakları içerikli güncel sorunların hem lokal, hem ulusal, hem de Avrupa seviyesinde tıp öğrencileri ve sağlık çalışanlarınca tartışılmasını sağlamak, tartışmalar sonucu ortaya konulan çözümleri yine aynı seviyelerde desteklemek,

  • İnsan hakları, etik ilkeleri ve mesleki etik kavramlarının hekimlik için değerini tanımak ve tanıtmak, 

  • İnsan haklarının Türkiye’de ve Avrupa’da uygulanmasını ve anlaşılmasını desteklemek,

  • Tıp öğrencilerine İnsan Hakları konularında temel bir anlayış kazandırmak için kampanyalar ve savunuculuk yoluyla farkındalık yaratmak,

  • İnsan Hakları ile ilgili konuların daha iyi anlaşılması için tıp müfredatında disiplinler arası eğitimi teşvik etmek,

  • Türkiye ve Avrupa genelinde tıp etiği ve insan hakları konusunda farkındalık sağlamak ve insan haklarının korunmasını teşvik etmek,

  • Tıp etiği ve insan haklarını ilgilendiren konularda ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak.

bottom of page