top of page

Sekreterya Departmanı

Sekreterya Departmanı Ulusal Koordinatör, Genel Sekreter ve ilgili Ulusal Takım Asistanları’ndan oluşur. Genel Sekreter departmanın işleyişinden sorumludur. Sekreterya Departmanının görevi Genel Sekreter’e görev tanımlarında destek sağlamaktır.

bottom of page