top of page
3.png
Adsız tasarım (11).png

TIP BİLİMİ PİLLARI

Tıp öğrencilerinin tıp bilimi alanına ve ilerleyen sağlık hizmetlerine, bilimsel araştırmalar yoluyla aktif olarak katılım gösterdiği bir Avrupa’yı ve Türkiye’yi hedefler.

Tıp öğrencilerini bilimin ışığında soru sormaya teşvik ederek mezuniyet öncesi kazanılması gereken bilimsel becerileri ve global yeterlilikleri aktarmayı amaçlar.

Tıp Bilimi Ulusal Pillar Direktörü

Ahmet Sait Kalaylı

Hedefler

  • Tıp öğrencilerini bilimsel yayınları takip etmeye teşvik ederek gelecekteki kariyerleri için güçlü bir temel oluşturmalarını sağlamak.

  • Tanıtım faaliyetleri aracılığı ile tıp biliminin toplumda gördüğü takdiri arttırmak,

  • Bilim insanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak ve bireyler arası deneyim paylaşımını teşvik etmek.

  • Teorik ve pratik becerilerini eğitim ve araştırma yoluyla artırarak tıp öğrencilerinin bilimsel makaleler okuması ve yayımlamasını teşvik etmek,

  • Tıp öğrencilerinin, bir bilim insanının sahip olması gereken teorik bilgilerden ve pratik becerilerden haberdar olmasını sağlamak.

  • Tıp öğrencilerine bilimsel metodolojiyi tanıtmak.

bottom of page