top of page

Dış İlişkiler Departmanı

Dış İlişkiler Departmanı Ulusal Koordinatör, Dış İlişkiler Koordinatörü ve ilgili Ulusal Takım Asistanları’ndan oluşur. Dış İlişkiler Koordinatörü departmanın işleyişinden sorumludur. Dış İlişkiler Departmanının görevi Dış İlişkiler Koordinatörü’ne görev tanımlarında destek sağlamaktır.

bottom of page