top of page

Avrupa Tıp Öğrencileri Derneği - Association Européenne des Étudiants en Médecine (EMSA), tüm Avrupa'dan tıp öğrencilerini temsil eden kar amacı gütmeyen, hükümet dışı bir organizasyondur. 1990 yılında Brüksel'de kurulan EMSA, Avrupa Tıp Kuruluşları içerisinde öğrencilerin tek sesidir. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır. Dernek, yüksek düzeyde savunuculuk, projeler, eğitimler, atölye çalışmaları ve uluslararası toplantılar için bir platform sağlar. Faaliyetleri arasında ''Tıp Eğitimi'', ''Tıp Etiği ve İnsan Hakları'', ''Sağlık Politikası'', ''Halk Sağlığı'', ''Tıp Bilimi'' ve ''Avrupa Entegrasyonu ve Kültür'' bulunmaktadır.

 

EMSA Türkiye, Türkiye sınırlarında EMSA Avrupa üyesi FMO'ların bir araya geldiği, EMSA Türkiye İç Tüzüğü’nde belirtilen vizyon ve misyon doğrultusunda hareket eden ve siyasi bir tutum takınmadan tıp fakültesi öğrencilerini temsil eden bir öğrenci topluluğudur. Tüzük’te EMSA Türkiye, bu isimle anılmaktadır.

bottom of page