top of page
4.png

HALK SAĞLIĞI PİLLARI

Tüm politikaların ve çalışmaların sağlığı yücelttiği ve herkesin yüksek kalitede sağlık sistemine eşit erişiminin bulunduğu, evrensel olarak sağlıklı bir Avrupa’yı ve Türkiye’yi hedefler.Tıp öğrencilerini sağlıklı yaşamın, koruyucu tıp ve sağlık eğitiminin yaygınlaşmasında anahtar rol üstlenmelerine teşvik eder.

Halk Sağlığı Ulusal Pillar Direktörü

Hedefler

  • Tıp Öğrencilerini; sağlıklı bir yaşamı destekleyerek koruyucu hekimliği benimsemeleri ve ilgili çalışmaları takip etmeleri için teşvik etmek,

  • Sağlıklı bir yaşamı desteklemek ve insanların halk sağlığı alanındaki bilgilerini arttırıcı ve bu alanda sorumluluk almalarını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

  • Sağlığı tehdit eden durumlar ve akıl sağlığı sorunlarına olan farkındalığı arttırmak,

  • Ülkenin sağlık alanındaki politikaları geliştirme yolunda aktif rol almak,

  • Halk sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak.

bottom of page