top of page

TIP EĞİTİMİ PİLLARI

En yüksek eğitim standartlarına sahip, güncel teknolojiyi takip eden tıp eğitim müfredatlarının sürekli bir entegrasyonunun olduğu ve uzmanlıklar arası en iyi çalışmaların zengin bir alışveriş içerisinde bulunduğu bir Avrupa’yı ve Türkiye’yi hedefler.


Tıp öğrencilerini eğitimi şekillendirme konusunda teşvik eder; bu sayede tıp, yeni öğrenme teknolojileri ve eğitim felsefesinde ilerleme kaydedilir.

Tıp Eğitimi Ulusal Pillar Direktörü

Onur Küçükoğlu

Hedefler

  • Öğrenme, öğretme ve yeni kabiliyetler kazanma konusunda motivasyona sahip öğrenci ve profesyoneller arasındaki iletişimi sağlamak ve öğrencileri teşvik etmek,

  • Olağan tıp eğitim sürecine eğitim perspektifini genişletecek ekstra etkinlikler düzenlemek,

  • Yerel ve uluslararası platformlarda tıp eğitiminin kanıta dayalı tıp perspektifine önem vermek,

  • Bilgi alışverişini, kişiler arası kurulacak bilgi ağları, konferanslar, yayınlar ve çevrim içi etkinlikler ile sağlamak,

  • Tıp öğrencilerini akran eğitimi konusunda cesaretlendirmek,

  • Tıp eğitimini ilgilendiren konularda ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak.

bottom of page