top of page

Kapasite Geliştirme Departmanı

Kapasite Geliştirme Departmanı; Ulusal Koordinatör, Kapasite Geliştirme Koordinatörü, ilgili Ulusal Takım Asistanları ve Primum Dergisi Baş Editörü’nden oluşur. Kapasite Geliştirme Koordinatörü departmanın işleyişinden sorumludur. Kapasite Geliştirme Departmanı’nın görevi Kapasite Geliştirme Koordinatörü’ne görev tanımlarında destek sağlamaktır.

formluk (18)_edited.jpg
Adsız tasarım (19).png

PRIMUM Nedir?

 

EMSA Türkiye Primum Dergisi, Kapasite Geliştirme Departmanı tarafından yürütmesi gerçekleştirilen, EMSA Türkiye’nin resmi yayın organıdır. Dergi içeriği EMSA Türkiye üyelerinin, EMSA Türkiye’nin partner öğrenci organizasyonlarının üyelerinin ve uygun görülen dış birimlerin katkılarından oluşur.

bottom of page