top of page
6.png
Adsız tasarım (12).png

AVRUPA ENTEGRASYONU ve KÜLTÜR PİLLARI

Tıp öğrencilerine ve sağlık çalışanlarına eşit hakların sağlandığı, kültürel farklılıkların benimsendiği, ortak değerleriyle birleşik tek bir Avrupa’yı ve Türkiye’yi hedefler.

Öğrencileri değişim programlarına katılmaya ve toplumdaki dezavantajlı bireylere duyarlılığa teşvik eder ve kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlar.

Avrupa Entegrasyonu ve Kültür Ulusal Pillar Direktörü

Zeynep Öykü Kars

Hedefler

  • Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş Avrupa değerlerini desteklemek, (insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü)

  • Hareketlilik programları ve değişim projeleri ile yeni Avrupalı doktorlar neslini hazırlamak,

  • Sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleyerek kültürler arası anlayışı vurgulamak,

  • Toplumdaki dezavantajlı bireyler ile tıp öğrencileri arasındaki iletişim ve anlayışı güçlendirmek,

  • Sağlığın tüm alanlarıyla meslekler arası iş birliğini desteklemek,

  • Avrupa Entegrasyonu ve Kültürü ilgilendiren konularda ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak.

bottom of page