top of page
7.png
Adsız tasarım (13).png

SAĞLIK POLİTİKALARI PİLLARI

Sağlık Politikaları Pilları; tüm politikaların toplumun sağlık ve refahını geliştirdiği, sağlıklı işgücünü temenni ettiği, sağlık alanındaki eşitsizlikleri azalttığı, halk sağlığını güçlendirdiği ve hasta merkezli sağlık sisteminin evrensel, şeffaf, adil ve sürdürülebilir olduğu bir Avrupa’yı ve Türkiye’yi hedefler.Sağlık Politikaları Pilları; vizyonunu gerçekleştirmek adına tıp öğrencilerinin sağlık sektöründeki güncel kararları ve gelişmeleri takip ve analiz ettiği, yüksek kalitedeki politika raporu yazıcılığı ile sağlık sistemine şekil verdiği, sorunlara yenilikçi ve uzun vadeli çözümler getirdiği multidisipliner bir platform oluşturmayı hedefler. Sağlık Politikaları Pillar’ı, tıp öğrencilerini yazmış oldukları politika raporlarının savunuculuğunu yapmaya teşvik eder.

Sağlık Politikaları Ulusal Pillar Direktörü

Ada Kayahan

Hedefler

 • Tıp öğrencilerini başta Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık çerçevesinde gerçekleştirilen yenilikler, gelişmeler ve projeler hakkında güncel tutar. 

 • Tıp öğrencilerini aşağıdaki konular üzerine eğitir:

  • Güncel sağlık politikaları

  • Politika raporu yazıcılığı

   • EMSA politika raporu sistemi

   • Sağlık alanındaki problemleri saptama ve inceleme

   • Etkili çözüm önerileri geliştirme

  • Savunuculuk 

 • Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve uygulamalar, Evrensel Sağlık Hizmetleri ve sağlık sektöründeki çıkar ilişkileri ile mücadele merkezli çalışmalar yürütür. 

 • EMSA Türkiye politika raporlarının niteliğini artırmak ve savunuculuğunu yapmak amacıyla, çalışma alanları ile ilgili paydaş gruplarında aktif olarak yer alır. 

 • Tıp öğrencilerinin ortak görüşlerinin yüksek kalitedeki politika yazımı ile temsiliyetini sağlar. 

 • Her EMSAi’nin sesinin eşit bir şekilde duyulduğundan emin olur. 

 • Sağlık Politikaları Pillar’ı; kendi yapısını, vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve uygulamalarını sürekli değerlendirir ve düzenler.

bottom of page