top of page

İç İlişkiler Departmanı

İç İlişkiler Departmanı Ulusal Koordinatör, İç İlişkiler Koordinatörü, Ulusal Pillar Direktörleri ve ilgili Ulusal Takım Asistanları’ndan oluşur. İç İlişkiler Koordinatörü departmanın işleyişinden sorumludur. İç İlişkiler Departmanı’nın görevi İç İlişkiler Koordinatörü ve ilgili Ulusal Pillar Direktörü’ne görev tanımlarında destek sağlamaktır.

bottom of page